Hör av dig till oss för frågor
om SäfstaHill LSS

Gertrud Jeppsson
Föreståndare
Mobil: 0705-770 150
E-post: gertrudjeppsson@safstahill.se

 

Ulf Karlsson
VD
Mobil: 0701-801 810
E-post: ulf@viljabogruppen.se

Kontakta oss

 

Gertrud Jeppsson
Föreståndare
Mobil: 0705-770 150
E-post: gertrudjeppsson@safstahill.se

 

Ulf Karlsson
VD
Mobil: 0701-801 810
E-post: ulf@viljabogruppen.se